Skip to product information
1 of 1

Ti Ora

Ti Ora Herbal Tea Peppermint, Spearmint & Kawakawa 21g

Ti Ora Herbal Tea Peppermint, Spearmint & Kawakawa 21g

Regular price $7.00 USD
Regular price Sale price $7.00 USD
Sale Sold out

Ti Ora Herbal Tea Peppermint, Spearmint & Kawakawa - Lively mint tea is a delicious combination of peppermint and spearmint leaves, perfectly balanced with the freshness of kawakawa. Ingredients: Peppermint, Spearmint, Kawakawa (5%).

View full details